De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen als van vele jaren terug. Voorbeelden daarvan zijn mishandeling, een overval, ongeval, pesten, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een familielid. Van een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit de babytijd, kunnen levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden.

EMDR is een zeer eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijven spelen. Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan kosten, of een continue psychische druk blijft geven.

Aan trauma gekoppelde gedachten, beelden en gevoelens worden stap voor stap losgekoppeld van de traumatische ervaring en vervangen door gewenste beelden en overtuigingen.
Ook wanneer men zich de gebeurtenis niet kan herinneren, kan een trauma toch effectief worden aangepakt. Vanuit de symptomen wordt dan tijdens de sessie de onderliggende gebeurtenis zichtbaar gemaakt.
Vanuit de holistische visie wordt er tevens rekening gehouden met het familie systeem, aura, chakra’s en aarding, om het verwerkingsproces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.