MaGuSie Marja Verduin iedere verandering begint bij jezelf
Praktijk MaGuSie-Coaching

Kind en gezin

Terug naar Methodes

kind en gezin

De kinderen van deze tijd vragen om een andere benadering dan we zelf uit onze jeugd gewend zijn. Natuurlijk is niet ieder kind het zelfde, maar de kinderen van nu zijn gemiddeld genomen meer intuïtief en denken in beelden en geluiden. Ze zijn veel gevoeliger, voelen emoties en verdriet van een ander heel sterk aan en hun denken gaat veel verder dan alleen in deze tijd en ruimte.
Wat wij van onze ouders hebben geleerd over opvoeden van kinderen werkt niet wanneer wij hetzelfde op ónze kinderen toepassen. En misschien wil je het juist anders doen dan je eigen ouders.
Of krijg je als ouder vanuit de leerkracht te horen dat jouw kind anders is, verlegen, angstig, een pestkop is, of juist gepest word, buiten de groep staat.

Samen kijken we naar de knelpunten en/of verbeterpunten in de relatie tussen ouder en kind, tussen kind- ouder-probleem-leerkracht. Hierin staat bij mij kind-ouder centraal.
Wanneer jij jezelf begrijpt, kun je jouw kind beter begrijpen en begeleiden. En dan kun je ook meer van jouw relatie met je kind genieten.
Tijden de sessies maak ik veelal gebruik van de Reversie®methode, opstellingen, systeem-therapie, lichaamswerk en holistische EMDR.

Reversie methode®

De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen die ervaringen aanlopen waar wij ze als ouders voor hadden willen beschermen.

Sommige ervaringen of gedragingen kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Maar soms zien we bij ons kind gedrag terug wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag maar het is wel degelijk aanwezig.

Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waar het kind op reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.