Veel ouders die in mijn praktijk komen, hebben al een lang traject achter de rug in de reguliere gezondheidszorg. Ze zijn op zoek naar de ‘handleiding’ om hun kind te begrijpen en begeleiden.

Helaas valt dit niet mee. De kinderen van deze tijd vragen vaak om een andere benadering dan wat we uit onze eigen jeugd gewend zijn. Dus wat wij van onze ouders geleerd hebben over het opvoeden van kinderen werkt niet wanneer we het zelfde toepassen. En misschien wil je het juist niet doen zoals je eigen ouders jou hebben opgevoed.

Ook blijken onze kinderen vaak een spiegel naar ons als ouders te zijn. Kinderen weten precies de pijnpunten van hun ouders te raken. Vaak worden de trauma`s  van de ouders zichtbaar in het gedrag van hun kinderen.

Daarnaast hebben kinderen hun eigen problemen en levensinvulling die los staat van hun ouders. In de opvoeding hebben we daardoor te maken met verschillende invloeden en processen die door elkaar heenlopen in het samenspel tussen ouders en kind(eren). Met name Reversie Methode® en systemisch kijken bieden veel handvatten om hier meer inzicht in te verkrijgen.

Als ouder heb je innerlijke wijsheid die soms nog ontdekt moet worden. Ook heb je problemen vanuit je eigen levenspad en opvoeding. Daardoor is het soms handig als een andere ouder die geschoold is in coachen je even wat ondersteuning biedt.

 

Reversie Methode®

De Reversie Methode® staat voor het terugdraaien van de tijd. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen die ervaringen aanlopen waar wij als ouders ze voor hadden willen beschermen.

Moeder met kind
‘Praise the Dawn’. Thierry Chatelain

Sommige ervaringen of gedrag kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Maar soms zien we bij ons kind gedrag terug wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag maar het is wel degelijk aanwezig.

Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.