Voor veel mensen zijn de bestaande hulpverleningstechnieken te abstract. Ook vindt niet iedereen het makkelijk om problemen te verwoorden. Allereerst maakt de Yucel-methode probleemanalyses tastbaar, zichtbaar en concreet. De chaos in je hoofd komt geordend op tafel. Daarna helpt het jou om vanuit je eigen kracht en met tijdelijke ondersteuning je problemen te overwinnen.

Yucel-methode
Yucel: van chaos naar orde

De Yucel-methode houdt in dat je een kleurrijke, visuele weergave van jouw levenssituatie bouwt. In de opstelling krijg je zelf een plek, samen met datgene wat jou steun geeft en de dingen die jou belasten.

De afmetingen en de kleur van de blokken, de eigenschappen van de balk en het simpele opbouwen van een voorstelling zorgen voor structuur en overzicht.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar www.yucelmethode.nl.